Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą:

 

 • Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas D1-405 (Žin. 2007, Nr.85-3430)

 • LR atliekų tvarkymo taisyklės Nr. 217 (Žin. 1999, Nr.63-2065)

 • LR atliekų tvarkymo įstatymas VIII-787 (Žin. 1998, Nr.61-1726)

 • Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės Nr. 625 (Žin. 2002, Nr.1-12)

 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės Nr. D1-367 (Žin. 2011, Nr.57-2720)

 • Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės Nr. 80 (Žin. 2002, Nr.85-3684)

 • Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas Nr. D1-193 (Žin. 2007, Nr.42-1594)

 • Nuotekų tvarkymo reglamentas Nr. D1-236 (Žin. 2006, Nr.59-2103)

 • Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarka Nr. 620 (Žin. 2003, Nr.64-2913)
 • Automobiliai su Otto varikliais. Anglies monoksidas ir angliavandeniliai išmetamosiose dujose. Normos ir matavimo metodai (LAND 14-2000) Nr. 89 (Žin. 2000, Nr.23-593)Automobiliai su dyzeliniais varikliais. Išmetamųjų dujų dūmingumas. Normos ir matavimo metodai (LAND 15-2000) Nr. 89 (Žin. 2000, Nr.23-593)
 • Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas Nr. D1-47 (Žin. 2008, Nr. 77-3049)

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation